Bydgoski dwumiesięcznik kulturalny skupiający autorów z całej Polski wokół ogólnoświatowej tematyki kulturalnej

KACPER SZALECKI  czyli o aspekcie uczestnictwa w twórczości Brokat Films Internet jako nowa, pretendującą do bycia publiczną przestrzeń, w której potencjalnie każdy może stać się jednocześnie twórcą i odbiorcą. Przestrzeń stwarzająca nowe możliwości ekspresji dla tego co partykularne i specyficzne.

Czytaj dalej