RÓŻEWICZ RÓŻEWICZ RÓŻEWICZ

MATEUSZ LUBIEWSKI

Lubiewski o filmie

różewicz świadectwo urodzenia

akademiapolskiegofilmu.pl

Wśród pisarzy – ale myślę, że można tą klasyfikację rozszerzyć na całe społeczeństwo – wyróżniono dwa odłamy: tych, którzy zginęli i tych, którzy zostali „ocaleni”, dla których pozostała konieczność ustosunkowania się do tego co się wydarzyło.

Czytaj dalej