HOMO SAPIENS

MARCELINA GAWORZEWSKA
Notatka filozoficzna
pawie pióra

 Homo sapiens został zaprojektowany do życia w społeczeństwie. Obserwacja życia zwierząt uczy nas, że to, co nowożytni myśliciele uznali za niechlubne cechy uniwersalne gatunku ludzkiego, niekoniecznie takimi są.

Czytaj dalej